Ремонт на покриви 3

За формирането на крайната цена за ремонт на покрив, трябва да включим материали, цени за логистика и транспорт, цени за демонтаж и монтаж, цена за труд.

Видове покриви

Работните процеси свързани с покрива са доста опасни,сложни и трудоемки, поради което е необходимо използването на доказани фирми, бригади и майстори за ремонт на покриви.

Цена за видове покриви

Основополагащ фактор при определяне на крайната цена за ремонт на покриви са вложените материали за ремонт на покриви, като:

  • Положената саморазливна хидроизолация на покрив;
  • Количеството дървен материал – греди, шипки и челни дъски;
  • Типа покритие – ондулин, пчелна пита, керемиди или цигли;
  • Общия метраж поцинковани улуци, пвц, кафяви или метални улуци;
  • Вид и размер на метални обшивки;
  • Архитектурната сложност – пирамидален, плосък, едноскатен или двускатен покрив.

Ремонт на Покриви

Липсващи керемиди, изронена замазка, повредена хидроизолация или лошо подшити комини, са само някои от причините, които могат да доведат до течащ покрив.

Видове покриви в България

По-известните градове на България са едновременно и сериозни културни и исторически центрове, което предопределя и значимостта на дейностите свързани с Ремонт на покриви Бургас, Ремонт на покриви София, Ремонт на покриви Хасково и Ремонт на покриви Русе.

Удачно е да споменем и допълнителните услуги като: Полагане на Изолация за покрив, Монтаж или демонтаж на Улама, както и използваните Строителни материали.