Приложение на каменна вата

Вентилируемите фасади представляват система от облицовки и изолации на сградата срещу влиянията на околната среда. Принципната схема на конструкцията на вентилируемите фасади включва:

Топло- и звукоизолация на дървени скатни покриви

За да се избегне образуването на топлинни мостове, препоръчително е изолацията между гредите да е в два слоя. При монтаж, горният слой задължително да покрива местата на снадката на долния слой. Проверете Топлоизолации цени

1. Външна облицовка – керамичен гранит, циментови плочи, метални листове, касети, композитен материал и др.

2. Подоблицовъчна конструкция, състояща се от дървени или метални профили. Използват се 3 вида носещи профилни конструкции: хоризонтална, вертикална, комбинирана.

3. Вентилационен отвор.

4. Топлоизолация от минерална вата

5. Носеща стена.