При монтаж на ключове и контакти най важното нещо, което трябва да се направи е да се заземят, това се прави при трижижилна Електроинсталация. Когато Ел инсталацията е двужилна се занулява, това става, като се направи мост от клемата за зануляване на контакта към нулата, като преди това трябва да е сигурно, че съответния цвят отговаря на фаза или нула.

 • LED лампи
 • LED тръби
 • LED ленти
 • LED маркучи
 • LED луни за вграждане
 • LED осветителни тела
 • LED панели
 • LED прожектори
 • LED диоди
 • LED контролери RGB
 • LED индикатори
 • LED модули
 • LED аксесоари