Свързване на ел.уреди

  • свързване на перални
  • свързване на миялни машини
  • свързване на бойлери
  • свързване на печки, фурни и котлони
  • свързване на аспиратори

Предлагаме Комплексна услуга 3 в 1 за кухненски електроуреди:

  1. Монтаж и вграждане на кухненски електроуреди
  2. Свързване към Електро мрежата
  3. Свързване към ВиК мрежата

Така спестявате време, нерви и пари – един майстор за всичко!