Изграждане на нова ел. инсталация

 • полагане на кабели
 • монтаж и свързване на разклонителни кутии и конзоли
 • монтаж и свързване на ел. табло
 • замазване и скриване на кабели
 • монтаж на ключове и контакти
 • монтаж на лед осветление
 • вграждане и свързване на кухненски ел. уреди

Ремонт на ел. инсталация

 • Подмяна на ел. ключове за осветление
 • Подмяна на контакти и/или преместване на съществуващи
 • Смяна на стари ел. табла с бушони с нови ел. табла с предпазители
 • Смяна на осветителни тела с нови или с Лед осветление
 • Монтаж и свързване на кухненски ел.уреди

Ел таблата са два вида, за скрит и открит монтаж.
Обикновено се използват Ел табла за скрит монтаж, които се вграждат в стената, но в случай, че стената е от бетон и е носеща се използват Ел табла за открит монтаж, които се закрепят върху стената.
При трижилни Електроинсталации е добре да се използва дефектно токова защита. Тя има за цел да изключи токовия кръг за минимално кратко време, като по този начин намалява риска от поражение от електрическия ток и върху човек.

Преди изграждането на Ел инсталация трябва да се има предвид разпределението на интериора, а също така и разположението на кухня, кухненски шкафове и електроуреди. Окабеляването на апартамент се извършва, като се прекарват различни на брой кабели с различни сечения. За готварска печка, бойлер, климатици и осветление се прекарват отделни токови кръгове от Ел таблото.
При окабеляване на апартамент или къща е добре да се помисли за прекарване на кабели за TV, Интернет, Сот и камери.